Lesní pedagogika

heslo: “ s lesy v lese o lese „

Motto:  “ O lese se učte v lese „

LupínekJehličkaLesní pedagogika je jedna z metod lesnické a enviromentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování.

Krajské ředitelství koordinuje lesní pedagogiku na lesních správách. Je navázána spolupráce s mnoha mateřskými a základními školami v Karlovarském kraji.

V případě dalších zájemců ze strany škol je možné kontaktovat zaměstnance OŘ p. Svatopluka Šedivého tel. 724 524 476.