Horní Blatná

Lesopark v Perninku

Turisté, kteří procházeli Perninkem směrem na nádraží po žlutě značené cestě, netušili, že ve svahu nad východní stranou obce a ve vysokém lese nad svahem býval park. Jeho regenerace, zajišťovaná Lesy České republiky, byla zahájena na podzim roku 2010 a v roce 2011 bude dokončena. Síť obnovených a nových cest je doprovázena ve svahové části novou výsadbou stromů a keřů, ve vysokokmenné smrčině jsou podsazeny a ošetřeny listnaté stromy.

Z původních objektů se zachoval pomník se sochou Ježíše nad strání, po které k němu stoupají pěšiny přímo ze středu obce se souběžným žlutým a zeleným turistickým značením. Pomník byl postaven v 19. století rodinou Carla Meinla pro vzpomínku na tohoto zdejšího občana z rodiny zakladatele první textilní továrny v Perninku.

Někdejší jezírko, napájené trvajícím pramenem, bude obnoveno. Nad ním je vytvořen tzv. „Šnekový kopec“, což je sotva dvoumetrová výšina se spirálovitě stoupající pěšinkou na vyhlídkový vrcholek. V lese při značené cestě k nádraží bude postaven altán. Nově upravovaná plocha lesoparku má rozlohu přes 1 ha a je na ní vysazeno přes 11 tisíc sazenic dřevin. Přispěje k atraktivnosti Perninku jako výletního místa, kam je možné po procházce vrátit se k občerstvení.

Kdo nespěchá zmíněnou cestou jen na vlak, může u nádraží pokračovat po zeleně značené okružní stezce nazvané podle Johanna Aloise Rennera (1784-1854). Pocházel ze zdejší chudé rodiny, neobyčejnou pílí dosáhl teologického vzdělání a založil nadaci pro chudé studenty. V závěru okruhu lze u perninského kostela najít Rennerův pomník. Poučení na té cestě lze nalézt více a spolu se zážitkem z lesoparku pomohou porozumět přání zapsanému na obnovené pamětní desce na soklu sochy Ježíše pod lesem: Gott schütze und segne diese Stadt, sie wachse und gedeihe!


Hubertky v hraničním lese

Horské lesy pohraničních hor bývají literárně nazývány hraničními hvozdy. Tento historický pojem navozuje představu ochranné funkce hraničních lesů. Před půl stoletím byl i v Krušných horách, tady na Hubertkách hraniční hvozd proťat zátarasem znemožňujícím průchod hranice do Německé demokratické republiky. Místy zůstal po něm lesní průsek. Ještě před několika lety byly na některých místech patrné pozorovatelny pro pohraničníky, zřízené jako „klamné metry dřeva“.

Na Hubertkách byl v roce 1990 otevřen hraniční přechod. Přestože nyní lze v tzv. Schengenském prostoru překračovat hranice kdekoliv, zůstávají cestní přechody významným místem pro turisty proudící přes hranice pěšky, na lyžích či na kolech. V proměnlivém horském počasí jsou pro ně vítanými útulky chatky zřízené péčí Lesů ČR. V okolí Božího Daru na Ježíškově cestě není o chatky nouze, ale dovoluji si podotknout, že chaty postavené LČR jsou v lesním prostředí příjemnější. Jedna stojí u přechodu Hubertky, druhá u Kaffenbergské cesty směrem k přechodu do saské osady Tellerhäuser. Přes tuto osadu umožňují oba přechody vytvořit okruh 4 km, napojený na Ježíškovu cestu z Božího Daru (celkem zpět do výchozího místa 8 km).

Stejné chatky postavily a udržují LČR na mnoha dalších místech u cest přes hranice, nejblíže v přírodním parku Zlatý kopec v Českém mlýně a na Mílovské cestě. Okruh z Božího Daru přes tato místa je dlouhý 25 km a jsou po něm vedeny cyklotrasy. Na cyklotrase č. 2008 naproti německé osadě Halbmeile z lesa vystupují Holubí skalky.

Pro vycházky a vyjížďky na kole lesnatou krajinou směrem přes Hubertky podél hranice i do sousedního Saska je výchozím místem s turistickým zázemím Boží Dar.


Z Horní Blatné do lesa

Na okrajích luk obklopuje Horní Blatnou les. Prvním námětem na výlet je většinou cesta po naučné stezce k rozhledně na Blatenském vrchu a Vlčím jámám, pozůstatkům po důlní činnosti. Podobných propadlin a odvalů, i když ne tak pozoruhodných, skrývá les v širokém okolí mnoho. Pro zdejší rýžovnickou těžbu cínu byla přiváděna voda Blatenským příkopem. Také jeho nyní suché koryto nás dovede do lesa. Vydáme se vlastně proti směru jeho toku a také proti směru naučné stezky, vracející se z Blatenského vrchu po žlutém značení. Od přístřešku na okraji lesa můžeme zvolit cestu podle příkopu, nebo žluté značení, obojí nás dovede k rozcestí s další chatkou a tabulí dvou naučných stezek, které se tu sbíhají. Na následujícím rozcestí se potkává žlutá s červeně značenou okružní Horskou naučnou stezkou. Jejím výchozím místem jsou Potůčky a my si zde můžeme vybrat, kterou větví z 12 km okruhu se vydáme do Potůčků na vlak, případně k pěšímu návratu do Horní Blatné.

Z Potůčků přes Stráň údolím Kozího potoka, většinou stále lesem, vedou cesty zpět do Horní Blatné. Při pohledu do turistické mapy se před očima rozprostře síť pěších a cyklistických tras do lesnatého okolí Horní Blatné. Tam je turistické zázemí s restauracemi a ubytovacími možnostmi. Vede sem i horská železnice trati č. 141.