Program 2020

V roce 1999 přijal státní podnik Lesy České republiky podnikový „Program 2000 – naplňování cílů veřejného zájmu u LČR“, který je zaměřen na podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů.

V rámci jeho realizace je prováděno budování turistických odpočinkových míst v lesích, naučných stezek, údržba vybraných turisticky exponovaných chodníků a cest, vybavení lesů informačními tabulemi, obnova a údržba studánek a pramenů, opravy a údržba regionálně a historicky významných objektů a staveb, pomníčků a pamětních desek, péče o památné stromy a aleje, ochrana a podpora ohrožených druhů organismů a mnoho dalších aktivit.

Na přelomu let 2010 – 2011 došlo na základě těchto skutečností a zkušeností s dosavadní realizací k jeho přepracování a doplnění. Aktualizovaný dokument s názvem Program 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR je určen také ostatní odborné veřejnosti, vlastníkům lesů a všem návštěvníkům a milovníkům přírod. Každý návštěvník z veřejnosti může zasílat své náměty na konkrétní akce na adresu Program2020@lesycr.cz. Do roku 2020 plánují LČR vložit na jeho realizaci více než 500 mil. Kč.

Příklady Programu 2000 a 2020 na lesních správách OŘ:

Lesní správa Toužim     Lesní správa Františkovy Lázně     Lesní správa Kraslice     Lesní správa Horní Blatná    Lesní správa Přimda