Tipy na výlet

Lesní prostředí je tradičně oblíbené pro vycházky i pro delší turistické cesty. Rekreační a osvětová funkce lesů je součástí jejich poslání vedle přirozených biologických a produkčních funkcí.

Výlety do lesů spravovaných státním podnikem Lesy ČR v Karlovarském kraji jsou vedeny především do míst, kterými procházejí značené turistické cesty. Značení tras finančně i mediálně na rozcestnících podporují LČR a také umožňují v porostech umístění značek a směrovníků.

LČR zřizují také vlastní naučné stezky s informačními panely, budují altány a chatky, odpočinkové lavice s přístřešky, povalové cesty, můstky a vyhlídková místa. Taková zařízení jsou místy i na neznačených cestách, všude tam, kde chce správce lesa dopřát návštěvníkům příjemný pobyt v lesním prostředí.

Náměty na výlety do lesů, jak jsou předloženy v reprezentativním výběru pro všechny lesní správy v kraji, je možné uskutečnit podle stručných popisů, ale doporučuje se vzít sebou na výlety do lesa turistickou mapu, případně navigační přístroj GPS.