Kraslice

Cyklistický výlet pod Špičákem

Cyklobus projíždí Přebuzí (viz http://www.autobusy-kv.cz/jizdni-rady-cyklobusy.html) s těmi, kteří se vydávají zpravidla po silnicích a značených cyklotrasách do hor. Po cyklisticky vhodných lesních cestách i bez značení lze projet zajímavou část lesního komplexu Přírodního parku Přebuz. Ze silnice v severní části Přebuze odbočíme po zeleném turistickém značení směrem ke Špičáku, nejvyššímu vrcholu na Kraslicku (991 m). Odbočka na skalnatý vrchol rozhodně není určena pro cyklisty, ale k výstupu pro dílčí rozhledy po okolí ji lze doporučit. Po sjezdu 1,5 km mírným svahem se dostaneme na rozcestí pod Špičákem se žlutě značenými cestami. Je tu altán a upravený vývěr Fischerova pramene. Kdo se vybaví podrobnější turistickou mapou (např. edice Klubu českých turistů č. 3, Krušné hory – Kraslicko 1:50 000), může se vydat po cestách, které jsou vyznačeny plnou čarou. Zelené značení pokračuje do Rájeckého údolí, jiného z cílů na výletech do Lesů ČR. Žluté značení se připojuje na cyklotrasu do Kraslic nebo Sokolova, nebo východním směrem navádí na neznačené lesní cesty k silnici na Přebuz nebo na Rotavu. Tyto cíle slibují občerstvení po skončení cesty, zatímco Fischerův pramen nabídne cestou jen dobrou vodu.


Rájecké údolí a Skalní město pod Šišákem

Lesnatým údolím podle Rájeckého potoka stoupá silnice od rozcestí Nancy (zastávka autobusu z Kraslic na Bublavu). Směřuje odtud do sedla nad údolím Rolavy. Je po ní vedeno turistické červené značení. Po 1,5 km od Nancy lesnatý svah vlevo skrývá dva balvany s reliéfy Ludwiga van Beethovena a Friedricha von Schillera – lidové práce zdejších obyvatel z předválečného období (GPS N500 22′ 39,44“ E120 32′ 18,45“). Po dalším 1,5 km úseku silnice stojí blízko altánu po pravé straně před odbočující lesní cestou pomník připomínající vznik Československé republiky (po zničení v okupaci byla obnovena pamětní deska k 50. výročí republiky v r. 1968). Vlevo u odbočky na kmeni stromu tabulka připomíná, že zde žil malíř Franz Gruss – svým provedením připomíná tohoto lidového malíře. Asi o 100 m výše vpravo je v porostu skrytá a značně sešlá tabule označující památný strom: ta jedle je však již suchá. Ke krásné a dosud vitální památné jedli nás však dovede právě níže odbočující lesní cesta do údolí mezi Bukovcem a Špičákem (poloha jedle v oplocení GPS N500 22′ 31,2“ E120 33′ 40“). Ostatně níže v údolí jsme již mohli obdivovat mohutné smrky nebo také javory horské, vyhlášené nebo k vyhlášení památnými stromy připravené.

V Rájeckém údolí ještě před odbočkou u pomníku republiky je rozcestí se zeleně značenou cestou směrem k jihu do údolí mezi Šišákem a Špičákem. Ze žulového masivu je zde vypreparováno množství skalek a skalních věží v lesním porostu. Jejich soustředění na úbočí Šišáku dostalo pojmenování Skalní město. Jeho část je patrná ze značené cesty v průhledech lesním porostem. Ke skalám lze vystoupit místy málo znatelnými pěšinami.

K návratu do Stříbrné odbočuje po úbočí Šišáku neznačená, ale znatelná cesta sestupující k autobusové zastávce mezi domy a penziony, kde lze najít občerstvení i spojení autobusem zpět k Nancy, případně na Bublavu nebo do Kraslic.

Při pokračování po zeleně značené cestě bychom se dostali na rozcestí pod Špičákem na trasu dále popisovaného výletu.


Naučná stezka nad rybníkem Sýkorák v Kynšperku nad Ohří

Na východním okraji města na úpatí lesnatého vrchu Smrčný je na Suchém potoce rybník Sýkorák. Sousedí s areálem sportovních hřišť. Vycházková cesta po okraji lesa byla upravena na okružní naučnou stezku dlouhou necelý 1 km a vybavenou 9 naučnými tabulemi, lavičkami a sportovními prvky. Začátek naučné stezky je u hráze na severní straně Sýkoráku, přístup z opačné strany je od parkoviště u hřišť.

Naučné tabule popisem a obrazově vysvětlují geologii a utváření zemského povrchu, lesní a luční i vodní vegetaci, ptactvo a vodní živočichy a ve vztahu k místu s rybníkem také vodní hospodářství. Nově vysazené listnaté dřeviny jsou opatřeny popisem.

Prostředí naučné stezky má charakter příměstského lesoparku. Stezka se napojuje na žlutě značenou turistickou trasu do Kolové a dále do CHKO Slavkovský les s cílem v Lázních Kynžvartu. Z počátku i v cíli je značení souběžné s cyklotrasou č. 2136.

Zatímco po procházce kolem Sýkoráku je občerstvení v Kynšperku na dosah, cesta 28 km dlouhá Slavkovským lesem do Lázní Kynžvartu slibuje občerstvení až tam.