LS Horní Blatná

Lesní správa Horní Blatná buduje tyto horské altány na turistických trasách, na místech tomu vhodných (vyhlídkové místo, křížení cest…) a jsou určeny pro všechny návštěvníky lesa pro dočasný odpočinek nebo skrytím před nepříznivým počasím.

Každý rok lesní správa vybuduje 1 – 2 altány. Tento je z lokality Chaloupky. V roce 2008 byla v oboře Hájek vybudována naučná stezka, která má za úkol usměrnit tok návštěvníků obory a informovat o myslivosti, chovaných druzích zvěře a vyskytující se flóře a fauně.

Stezka vede po asfaltové cestě napříč oborou přes sekce dančí a mufloní. Má celkem čtyři odpočinková místa, kde je umístěna lavička s informačními tabulemi.Vstup je možný pro pěší návštěvníky každý den – v letním období 1. 5. až 30. 9. od 9:00 – 18:00 hod. a v zimním období 1. 10. až 30. 4. od 9:00 – 15:00 hod. Vstup skupin větších než 15 osob je třeba předjednat s oborníkem (M. Fošenbauer – tel. 724 524 860)